Μετρήσεις στην Ορεστιάδα

 

Παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις από τον σταθμό της Ορεστιάδας ως :
Συγκεντρώσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων (δίνονται με την ονομασία PM2.5) που είναι τα πιο επικίνδυνα.
Χρωματικοί δείκτες της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σχεδιασμένοι  για το κοινό, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε:

Τη διακύμανση του δείκτη και της κατάστασης ποιότητας αέρα κατά τις προηγούμενες 24 ώρες και 7 ημέρες.

Σας ενημερώνουμε ότι ο δείκτης ποιότητας αέρα βασίζεται στις μετρήσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων. Όταν η ατμόσφαιρα έχει πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μεγάλων σωματιδίων (π.χ. αφρικανική σκόνη), οι τιμές του δείκτη ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες ποιότητας  αέρα.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση για τα αιωρούμενα σωματίδια στο Δήμο Ορεστιάδας κατά τη  περίοδο 01/12/2019 έως και 31/03/2020 εδώ.

Ορεστιάδα