Μετρήσεις στην Πάτρα

 

Παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις από τους σταθμούς της Πάτρας ως :
Συγκεντρώσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων (δίνονται με την ονομασία PM2.5) που είναι τα πιο επικίνδυνα.
Χρωματικοί δείκτες της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σχεδιασμένοι  για το κοινό, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε:

Τον χάρτη και τα επιμέρους σημεία μέτρησης με τις πιο πρόσφατες τιμές του δείκτη και την κατάσταση ποιότητας αέρα.

Τη διακύμανση του δείκτη και της κατάστασης ποιότητας αέρα κατά τις προηγούμενες 24 ώρες και 7 ημέρες.

Χάρτης
Χάρτης Κέντρο
Παραλία
Λεύκα
Νέο Λιμάνι
Κυψέλη
Δεμένικα
Κουκούλι
Άγιος Ανδρέας
Τριών Ναυάρχων
Γερμανού
Υψηλά Αλώνια
Αγία Σοφία
Αγυιά
Καστελόκαμπος
Ρίο
Πανεπιστήμιο
Πλατάνι