Μετρήσεις στη Θράκη

 

Παρουσιάζονται οι τελευταίες μετρήσεις από τους σταθμούς της Θράκης ως :
Συγκεντρώσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων (δίνονται με την ονομασία PM2.5) που είναι τα πιο επικίνδυνα.
Χρωματικοί δείκτες της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σχεδιασμένοι  για το κοινό, με βάση τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όπως φαίνονται στον επόμενο πίνακα.

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε:

Τη διακύμανση του δείκτη και της κατάστασης ποιότητας αέρα κατά τις προηγούμενες 24 ώρες και 7 ημέρες.

Σας ενημερώνουμε ότι ο δείκτης ποιότητας αέρα βασίζεται στις μετρήσεις των μικρών αιωρούμενων σωματιδίων. Όταν η ατμόσφαιρα έχει πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μεγάλων σωματιδίων (π.χ. αφρικανική σκόνη), οι τιμές του δείκτη ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες ποιότητας  αέρα.

Χάρτης
Ξάνθη
Κομοτηνή
Αλεξανδρούπολη
Ορεστιάδα
Υπεύθυνος σταθμού μέτρησης στην Ορεστιάδα: Καθηγητής Χρήστος Χατζησαββίδης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, https://agro.duth.gr/

Υπεύθυνος σταθμών μέτρησης σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, https://env.duth.gr/

Ιστοσελίδα και παρουσίαση αποτελεσμάτων:  Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, www.atmosphere-upatras.gr